Różności

banner
Michał Kuziak
O mnie

Prof. dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Komparatystyki ILP, kierownik Pracowni Literatury Okolicznościowej i Użytkowej). Autor książek poświęconych Mickiewiczowi (Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza. Słupsk 2006, 2010, O prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. Słupsk 2007, Inny Mickiewicz. Gdańsk 2013) i Słowackiemu (Fragmenty o Słowackim. Słupsk 2001), retoryce (Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?, kolejne wydania od 2005), Warszawie początku XIX wieku (Pejzaż myśli. Warszawa Chopina i początek polskiej nowoczesności. Warszawa 2021), a także wielu artykułów dotyczących literatury romantycznej, literatury współczesnej oraz teorii literatury i komparatystyki literackiej, publikowanych w kraju i za granicą (m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, "Porównaniach") - szczegóły obok. Redaktor tomów zbiorowych: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. Słupsk 2002; Sztuczne raje…. Używki w literaturze. Słupsk 2002; Co i jak przepisać w historii literatury polskiej? Słupsk 2007; Romantyzm i nowoczesność. Kraków 2009; Słowacki postkolonialny. Bydgoszcz 2010, Jak pisano i jak pisać o romantyzmie polskim? Słupsk 2010; Romantyzm w lustrze postmodenizmu (i odwrotnie). Warszawa 2014. Romantyzm środkoweuropejski w kontekście postkolonialnym (cz. 1 Warszawa 2016, cz. 2 Kraków 2015); Studia o "Królu-Duchu" Juliusza Słowackiego (wspólnie z J. Ławskim Kraków-Białystok 2020). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2001-2002). Członek rady serii wydawniczej "Polonistik im Kontext" (LIT Verlag), a także serii "Projekty komparatystyki" (Universitas), "Czarny Romantyzm" (UwB) oraz "Poznańskich Studiów Polonistycznych". Przewodniczący rady serii wydawniczej "Studia Romantyczne" (wyd. IBL PAN). 
  Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej. Kierował międzynarodowym grantem NPRH "Romantyzm środkowoeuropejski w perspektywie postkolonialnej". W Polskim Radiu Koszalin prowadził audycje poświęcone retoryce stosowanej. Współpracował z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, Biennale Warszawa, a także z pozarządowymi organizacjami zajmującymi się edukacją.  W kadencji 2015 - 2018 oraz 2019 -2022 członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akdemii Nauk. Prywatnie – uprawia wschodnie sztuki walki (kung fu), miłośnik dobrej kuchni i dobrej muzyki, najchętniej w dobrym towarzystwie oraz wędrówek po Bałkanach, ojciec Konstantego.

Publikacje
już wkrótce
Aktualności

już wkrótce

Do look up...

about-bg
W budowie...
Jeśli potrzebujesz, napisz