Realne zawsze jest gdzie indziej
O mnie
Publikacje
Praca
Kontakt

 

Dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Komparatystyki ILP, kierownik Pracowni Literatury Okolicznościowej i Użytkowej). Autor książek poświęconych Mickiewiczowi (Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza. Słupsk 2006, 2010, O prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. Słupsk 2007, Inny Mickiewicz. Gdańsk 2013) i Słowackiemu (Fragmenty o Słowackim. Słupsk 2001), retoryce (Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?, kolejne wydania od 2005), a także ponad stu artykułów dotyczących literatury romantycznej, literatury współczesnej oraz teorii literatury i komparatystyki literackiej, publikowanych w kraju i za granicą (m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, "Przeglądzie Humanistycznym"). Redaktor tomów zbiorowych: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. Słupsk 2002; Sztuczne raje…. Używki w literaturze. Słupsk 2002; Co i jak przepisać w historii literatury polskiej? Słupsk 2007; Romantyzm i nowoczesność. Kraków 2009; Słowacki postkolonialny. Bydgoszcz 2010, Jak pisano i jak pisać o romantyzmie polskim? Słupsk 2010; Romantyzm w lustrze postmodenizmu (i odwrotnie). Warszawa 2014. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2001-2002). Członek rady serii wydawniczej "Polonistik im Kontext" (LIT Verlag), a także serii "Projekty komparatystyki" (Universitas), "Czarny Romantyzm" (UwB) oraz "Poznańskich Studiów Polonistycznych".
Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej. Kierował międzynarodowym grantem NPRH "Romantyzm środkowoeuropejski w perspektywie postkolonialnej". W Polskim Radiu Koszalin prowadził audycje poświęcone retoryce stosowanej. Współpracuje z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, a także z pozarządowymi organizacjami zajmującymi się edukacją. Pisze książkę o Norwidzie i ksiązkę o Słowackim. W kadencji 2015 - 2018 członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akdemii Nauk. Prywatnie – uprawia wschodnie sztuki walki (kung fu), miłośnik dobrej kuchni i dobrej muzyki, najchętniej w dobrym towarzystwie oraz wędrówek po Bałkanach. 

  Copyright (c)2017